คำศัพท์ภาษาจีน หมวดอักษร心 ใจ

ศัพท์จีนหมวดอักษร心ใจ

.

xīn (ซิน) ใจ

.

放心  fàngxīn  (ฟางซิน) วางใจ

.

担心  dānxīn  (ตานซิน) กังวลใจ

.

伤心  shāngxīn  (ซางซิน) เสียใจ

.

开心  kāixīn  (คายซิน) เบิกบานใจ

.

心急  xīnjí  (ซินจี๋) ใจร้อน

.

心软  xīnruǎn  (ซินร่วน) ใจอ่อน

.

小心  xiǎoxīn  (เสี่ยวซิน) ระวัง

.

信息  xìnxī  (ซิ่นซิน) ความมั่นใจ

.

花心  huāxīn  (ฮวาซิน) หลายใจ

.

变心  biànxīn  (เปี้ยนซิน) เปลี่ยนใจ

.

热心  rèxīn  (เร่อซิน) กระตือรือร้น

.

心情  xīnqíng  (ซินฉิง) อารมณ์

.

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก