จังหวัดบุรีรัมย์ ภาษาจีน

武里南府

Wǔlǐnánfǔ

อู๋หลี่หนานฝู่

บุรีรัมย์

ตัวอย่างประโยค

我没去过武里南府。
Wǒ méi qùguò Wǔlǐnánfǔ.
หว่อ เหมย ชวี่กั้ว อู๋หลี่หนานฝู่
ฉันไม่เคยไปบุรีรัมย์

 

我妈妈是武里南府人。
Wǒ māmā shì Wǔlǐnánfǔ rén.
หว่อ มะหม่า ซื่อ อู๋หลี่หนานฝู่
แม่ของฉันเป็นคนบุรีรัมย์

 

他爸爸是武里南府人。
Tā bàba shì Wǔlǐnánfǔ rén.
ทา ป้าป่ะ ซื่อ อู๋หลี่หนานฝู่ เหริน
พ่อของเขาเป็นคนบุรีรัมย์

 

你怎么去武里南府?
Nǐ zěnme qù Wǔlǐnánfǔ?
หนี เจิ่นเมอ ชวี่ อู๋หลี่หนานฝู่
คุณไปจังหวัดบุรีรัมย์ยังไง

 

你是武里南府人吗?
Nǐ shì Wǔlǐnánfǔ rén ma?
หนี่ ซื่อ อู๋หลี่หนานฝู่ เหริน มะ
คุณเป็นคนบุรีรัมย์ใช่ไหม

 

武里南府有商场吗?
Wǔlǐnánfǔ yǒu shāngchǎng ma?
อู๋หลี่หนานฝู โหย่ว ซางฉ่าง มะ
บุรีรัมย์มีห้างสรรพสินค้าไหม

 

你去过武里南府吗?
Nǐ qùguò Wǔlǐnánfǔ ma?
หนี่ ชวี่ กั้ว อู๋หลี่หนานฝู่
คุณเคยไปบุรีรัมย์ไหม

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก