ดอกบานชื่น ภาษาจีน

鱼尾菊

yúwěijú

อวี๋ เหว่ย จวี๋

ดอกบานชื่น

ตัวอย่างประโยค

这里没有鱼尾菊 。
Zhèlǐ méiyǒu yúwěijú .
เจ้อ หลี่ เหมยโหย่ว อวี๋ เหว่ย จวี๋
ที่นี่ไม่มีดอกบานชื่น

 

这些鱼尾菊 很想。
Zhèxiē yúwěijú hěn xiǎng.
เจ้อ เซีย คางหน่ายซิน เหิ่น เซียง
ดอกบานชื่นพวกนี้หอมมาก

 

我想买鱼尾菊。
Wǒ xiǎng mǎi yúwěijú.
หว่อ เสียง หม่าย คางหน่ายซิน
ฉันอยากซื้อดอกบานชื่น

 

你有鱼尾菊吗?
Nǐ yǒu yúwěijú ma?
หนี โหย่ว คางหน่ายซิน มะ
คุณมีดอกบานชื่นไหม

 

现在鱼尾菊很贵。
Xiànzài yúwěijú hěn guì.
เซี่ยนจ้าย คางหน่ายซิน เหิ่น กุ้ย
ตอนนี้ดอกบานชื่นแพงมาก

 

那是一束鱼尾菊 。
Nà shì yī shù yúwěijú .
น่า ซื่อ อี๋ ซู่ อวี๋ เหว่ย จวี๋
นั่นคือดอกบานชื่นหนึ่งช่อ

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก