กำไลมือ ภาษาจีน

手镯

shǒuzhuó

โส่วจั๋ว

กำไลมือ

>>ตัวอย่างประโยค<<

你有手镯 吗?
Nǐ yǒu shǒuzhuó ma?
หนี โหย่ว โส่วจั๋ว มะ
คุณมีกำไลมือไหม

 

我没有手镯 。
Wǒ méiyǒu shǒuzhuó.
หว่อ เหมย โหย่ว โส่วจั๋ว
ฉันไม่มีกำไลมือ

 

这里有手镯 卖吗?
Zhè li yǒu shǒuzhuó mài ma?
เจ้อหลี โหย่ว โส่วจั๋ว ม่าย มะ
ที่นี่มีกำไลมือขายไหม

 

哪里有手镯 卖。
Nǎ li yǒu shǒuzhuó mài.
น่าหลี โหย่ว โส่วจั๋ว ม่าย
ที่นั่นมีกำไลมือขาย

 

妈妈想买手镯 。
Māmā xiǎng mǎi shǒuzhuó
มะหม่า เสียงหม่าย โส่วจั๋ว
แม่อยากซื้อกำไลมือ

 

手镯 在我的口袋里。
shǒuzhuó zài wǒ de kǒudài lǐ.
โส่วจั๋ว จ้าย หว่อ เตอ โข่วไต้ หลี่
กำไลมืออยู่ในกระเป๋าเกงกางฉัน

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก