จังหวัดหนองบัวลำภู ภาษาจีน

廊莫那浦府

Lángmònàpǔfǔ
หลางโม่น่าผูฝู่

หนองบัวลำภู

ตัวอย่างประโยค

你怎么去廊莫那浦府?
Nǐ zěnme qù Lángmònàpǔfǔ?
หนี เจิ่นเมอ ชวี่ หลางโม่น่าผูฝู่
คุณไปจังหวัดหนองบัวลำภูยังไง

 

你去过廊莫那浦府吗?
Nǐ qùguò Lángmònàpǔfǔ ma?
หนี่ ชวี่ กั้ว หลางโม่น่าผูฝู่ มะ
คุณเคยไปหนองบัวลำภูไหม

 

你是廊莫那浦府人吗?
Nǐ shì Lángmònàpǔfǔ rén ma?
หนี่ ซื่อ หลางโม่น่าผูฝู่ เหริน มะ
คุณเป็นคนหนองบัวลำภูใช่ไหม

 

廊莫那浦府有商场吗?
Lángmònàpǔfǔ yǒu shāngchǎng ma?
หลางโม่น่าผูฝู โหย่ว ซางฉ่าง มะ
หนองบัวลำภูมีห้างสรรพสินค้าไหม

 

我没去过廊莫那浦府。
Wǒ méi qùguò Lángmònàpǔfǔ.
หว่อ เหมย ชวี่ กั้ว หลางโม่น่าผูฝู่
ฉันไม่เคยไปหนองบัวลำภู

 

我妈妈是廊莫那浦府人。
Wǒ māmā shì Lángmònàpǔfǔ rén.
หว่อ มะหม่า ซื่อ หลางโม่น่าผูฝู่ เหริน
แม่ของฉันเป็นคนหนองบัวลำภู

 

他爸爸是廊莫那浦府人。
Tā bàba shì Lángmònàpǔfǔ rén.
ทา ป้าป่ะ ซื่อ หลางโม่น่าผูฝู่ เหริน
พ่อของเขาเป็นคนหนองบัวลำภู

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก