จังหวัดพังงา ภาษาจีน

攀牙府

Pānyáfǔ

ปานหยาฝู่

จังหวัดพังงา

ตัวอย่างประโยค

 

我喜欢攀牙府。
Wǒ xǐhuān Pānyáfǔ.
หวอ สี่ฮวาน ปานหยาฝู่
ฉันชอบจังหวัดพังงา

 

你是攀牙府人吗?
Nǐ shì Pānyáfǔ rén ma?
หนี่ ซื่อ ปานหยาฝู่ เหริน มะ
คุณเป็นคนจังหวัดพังงาใช่ไหม

 

我家在攀牙府。
Wǒjiā zài Pānyáfǔ。
หว่อ เจีย จ้าย ปานหยาฝู่
บ้านฉันอยู่จังหวัดพังงา

 

攀牙府在南方。
Pānyáfǔ zài nánfāng.
ปานหยาฝู่ จ้าย หนานฟาง
จังหวัดพังงาอยู่ทางภาคใต้

 

我是攀牙府人。
Wǒ shì Pānyáfǔ rén.
หว่อ ซื่อ ปานหยาฝู่ เหริน
ฉันเป็นคนจังหวัดพังงา

 

我昨天去了攀牙府。
Wǒ zuótiān qù le Pānyáfǔ.
หว่อ จั๋วเทียน ชวี่ เลอ ปานหยาฝู่
เมื่อวานฉันไปจังหวัดพังงา

 

攀牙府有山吗?
Pānyáfǔ yǒu shān ma?
ปานหยาฝู่ โหย่ว ซาน มะ
จังหวัดพังงามีภูเขาไหม

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก