คำว่าโรงเรียน ภาษาจีน

学校 [ xuéxiào เสียเสี้ยว ] โรงเรียน

 

>>ตัวอย่างประโยค<<

她去学校了。
Tā qù xuéxiào le.
ทา ชวี่ เสียเสี้ยว เลอ
เขาไปโรงเรียนแล้ว

 

学校在哪里?
Xuéxiào zài nǎlǐ?
เสียเสี้ยว จ้าย หนาหลี่
โรงเรียนอยู่ที่ไหน

 

爸爸不想去学校。
Bàba bùxiǎng qù xuéxiào.
ป้าป่ะ ปู้ เสี่ยง ชวี่ เสียเสี้ยว
พ่อไม่อยากไปโรงเรียน

 

清迈有学校吗?
Qīng mài yǒu xuéxiào ma?
ชิงม่าย โหย่ว เสียเสี้ยว มะ
เชียงใหม่มีโรงเรียนไหม

 

我跑步去学校。
Wǒ pǎobù qù xuéxiào.
หวอ เผ่าปู้ ชวี่ เสียเสี้ยว
ฉันวิ่งไปโรงเรียน

 

这里的学校太小。
Zhèlǐ de xuéxiào tài xiǎo.
เจ้อหลี่ เตอ เสียเสี้ยว ไท่ เสี่ยว
โรงเรียนที่นี่เล็กเกินไป

 

学校在右边。
Xuéxiào zài yòubiān.
เสียเสี้ยว จ้าย โย่วเปียน
โรงเรียนอยู่ด้านขวา

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก