จังหวัดนครสวรรค์ ภาษาจีน

北欖坡府 [Běilǎnpōfǔ เป๋ยหล่านโปฝู่] จังหวัดนครสวรรค์

 

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.我是北欖坡人。
Wǒ shì Běilǎnpō rén.
หว่อ ซื่อ เป๋ยหล่านโป เหริน
ฉันเป็นคนนครสวรรค์

 

2.我家在北欖坡府。
Wǒjiā zài Běilǎnpōfǔ.
หว่อ เจีย จ้าย เป๋ยหล่านโปฝู่
บ้านฉันอยู่นครสวรรค์

 

3.你去过北欖坡府吗?
Nǐ qùguò Běilǎnpōfǔ ma?
หนี่ ชวี่ กั้ว เป๋ยหล่านโปฝู่ มะ
คุณเคยไปจังหวัดนครสวรรค์ไหม

 

4.我没去过北欖坡府。
Wǒ méi qùguò Běilǎnpōfǔ.
หว่อ เหมย ชวี่กั้ว เป๋ยหล่านโปฝู่
ฉันไม่เคยไปจังหวัดนครสวรรค์

 

5北欖坡府有河马?
Běilǎnpōfǔ yǒu hémǎ?
เป๋ยหล่านโปฝู่ โหน่ว เหอ มะ
จังหวัดนครสวรรค์มีแม่น้ำไหม

 

6.北欖坡府有什么东西好吃吗?
Běilǎnpōfǔ yǒu shé me dōngxī hǎo chī ma?
เป๋ยหล่านโปฝู่ โหย่ว เสินเมอ ตงซี ห่าวชรือ มะ
จังหวัดนครสวรรค์มีของกินอร่อยอะไรบ้าง

 

7.去北欖坡府怎么走?
Qù Běilǎnpōfǔ zěnme zǒu?
ชวี่ เป๋ยหล่านโปฝู่ เจิ่นเมอ โจ่ว
ไปจังหวัดนครสวรรค์ไปยังไง

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก