แป้งรองพื้น ภาษาจีน

粉底

fěndǐ

เฝินตี่

แป้งรองพื้น

ตัวอย่างประโยค

我妈妈喜欢粉底。
Wǒ māmā xǐhuān fěndǐ.
หว่อ มะหม่า สุี่ฮวาน เฝินตี่
แม่ของฉันชอบแป้งรองพื้น

 

这个粉底多少钱?
Zhège fěndǐ duōshǎo qián?
เจ้อเกอะ เฝินตี่ ตัวเส่า เฉียน
แป้งรองพื้นอันราคาเท่าไหร่

 

你喜欢用粉底吗?
Nǐ xǐhuān yòng xiāng shuǐ ma?
หนี สีฮวาน โย่ง เฝินตี่ มะ
คุณชอบใช้แป้งรองพื้นไหม

 

我想买粉底。
Wǒ xiǎng mǎi fěndǐ.
หวอ เสียง หม่าย เฝินตี่
ฉันอยากซื้อแป้งรองพื้น

 

这里有粉底吗?
Zhè li yǒu fěndǐ ma?
เจ้อหลี โหย่ว เฝินตี่ มะ
ที่นี่มีแป้งรองพื้นไหม

 

这里的粉底很贵。
Zhèlǐ de fěndǐ hěn guì.
เจ้อหลี่ เตอ เฝินตี่ เหิ่น กุ้ย
แป้งรองพื้นที่นี่แพงมาก

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก