จังหวัดสงขลา ภาษาจีน

宋卡府

Sòngkǎfǔ

ซ่งขาฝู่

จังหวัดสงขลา

ตัวอย่างประโยค

我昨天去了宋卡府。
Wǒ zuótiān qù le Sòngkǎfǔ.
หว่อ จั๋วเทียน ชวี่ เลอ ซ่งขาฝู่
เมื่อวานฉันไปจังหวัดสงขลา

 

宋卡府有山吗?
Sòngkǎfǔ yǒu shān ma?
ซ่งขาฝู่ โหย่ว ซาน มะ
จังหวัดสงขลามีภูเขาไหม

 

我喜欢宋卡府。
Wǒ xǐhuān Sòngkǎfǔ.
หวอ สี่ฮวาน ซ่งขาฝู่
ฉันชอบจังหวัดสงขลา

 

你是宋卡府人吗?
Nǐ shì Sòngkǎfǔ rén ma?
หนี่ ซื่อ ซ่งขาฝู่เหริน มะ
คุณเป็นคนจังหวัดสงขลาใช่ไหม

 

我家在宋卡府。
Wǒjiā zài Sòngkǎfǔ。
หว่อ เจีย จ้าย ซ่งขาฝู่
บ้านฉันอยู่จังหวัดสงขลา

 

我是宋卡府人。
Wǒ shì Sòngkǎfǔ rén.
หว่อ ซื่อ ซ่งขาฝู่ เหริน
ฉันเป็นคนจังหวัดสงขลา

 

宋卡府在南方。
Sòngkǎfǔ zài nánfāng.
ซ่งขาฝู่ จ้าย หนานฟาง
จังหวัดสงขลาอยู่ทางภาคใต้

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก