ดอกมะลิ ภาษาจีน

茉莉花

mò lì huā

โม่ ลี่ ฮวา

ดอกมะลิ

ตัวอย่างประโยค

你有茉莉花吗?
Nǐ yǒu mò lì huā ma?
หนี โหย่ว โม่ ลี่ ฮวา มะ
คุณมีดอกมะลิไหม

 

我想买茉莉花。
Wǒ xiǎng mǎi mò lì huā.
หว่อ เสียง หม่าย โม่ ลี่ ฮวา
ฉันอยากซื้อดอกมะลิ

 

这里没有茉莉花 。
Zhèlǐ méiyǒu mò lì huā .
เจ้อ หลี่ เหมยโหย่ว จวี๋ ฮวา
ที่นี่ไม่มีดอกมะลิ

 

那是一束茉莉花 。
Nà shì yī shù mò lì huā .
น่า ซื่อ อี๋ ซู่ จวี๋ ฮวา
นั่นคือดอกมะลิหนึ่งช่อ

 

现在茉莉花很贵。
Xiànzài mò lì huā hěn guì.
เซี่ยนจ้าย โม่ ลี่ ฮวา เหิ่น กุ้ย
ตอนนี้ดอกมะลิแพงมาก

 

这些茉莉花 很想。
Zhèxiē mò lì huā hěn xiǎng.
เจ้อ เซีย โม่ ลี่ ฮวา เหิ่น เซียง
ดอกมะลิพวกนี้หอมมาก

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก