แว่นตา ภาษาจีน

眼镜

yǎnjìng

เหยี่ยนจิ้ง

แว่นตา

>>ตัวอย่างประโยค<<

你有眼镜吗?
Nǐ yǒu yǎnjìng ma?
หนี โหย่ว เหยี่ยนจิ้ง มะ
คุณมีแว่นตาไหม

 

我没有眼镜。
Wǒ méiyǒu yǎnjìng.
หว่อ เหมย โหย่ว เหยี่ยนจิ้ง
ฉันไม่มีแว่นตา

 

这里有眼镜卖吗?
Zhè li yǒu yǎnjìng mài ma?
เจ้อหลี โหย่ว เหยี่ยนจิ้ง ม่าย มะ
ที่นี่มีแว่นตาขายไหม

 

哪里有眼镜卖。
Nǎ li yǒu yǎnjìng mài.
น่าหลี โหย่ว เหยี่ยนจิ้ง ม่าย
ที่นั่นมีแว่นตาขาย

 

妈妈想买眼镜。
Māmā xiǎng mǎi yǎnjìng
มะหม่า เสียงหม่าย เหยี่ยนจิ้ง
แม่อยากซื้อแว่นตา

 

眼镜在我的口袋里。
yǎnjìng zài wǒ de kǒudài lǐ.
เหยี่ยนจิ้ง จ้าย หว่อ เตอ โข่วไต้ หลี่
แว่นตาอยู่ในกระเป๋าเกงกางฉัน

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก