ฉีดยา ภาษาจีน

ฉีดยา打针

 

打针
Dǎ zhēn
ต่า เจิน
ฉีดยา

 

-注射室在哪里?
Zhùshè shì zài nǎlǐ?
จู้เซ่อซื่อ จ้าย หนา หลี่
ห้องฉีดยาอยู่ทางไหนครับ

 

-我需要打几天针?
Wǒ xūyào dǎ jǐ tiān zhēn?
หว่อ ซวี เย่า ต๋า จี่ เทียน เจิน
ผมต้องฉีดยากี่วันครับ

 

-你以前打过这种药吗?
Nǐ yǐqián dǎguò zhè zhǒng yào ma?
หนี อี่เฉียน ต่ากั้ว เจ้อ จ่ง เย่า มะ
คุณเคยฉีดยาแบบนี้ไหมครับ

 

-你需要先做皮试。
Nǐ xūyào xiān zuò pí shì.
หนี่ ซวี เย่า เซียน จั้ว ผี ซื่อ
คุณต้องทำการทดสอบก่อนค่ะ

 

-皮试结果显示你不能打这种药水。
Pí shì jiéguǒ xiǎnshì nǐ bùnéng dǎ zhè zhǒng yàoshuǐ.
ผี ซื่อ เจี๋ยกั๋ว เสี่ยนซื่อ หนี่ ปู้ เหนิง ต่า เจ้อ จ่ง เย่าสุ่ย
ผลการทดสอบพบว่าคุณฉีดยาชนิดนี้ไม่ได้ค่ะ

 

-你对什么药物过敏吗?
Nǐ duì shénme yàowù guòmǐn ma?
หนี่ ตุ้ย เสินเมอ เย่าอู้ กั้วหมิ่น มะ
คุณแพ้ยาอะไรไหมครับ

 

-我对这种药过敏。
Wǒ duì zhè zhǒng yào guòmǐn.
หว่อ ตุ้ย เจ้อ จ่ง เย่า กั้ว หมิ่น
ผมแพ้ยาชนิดนี้ครับ

 

-我可以吃药代替打针吗?
Wǒ kěyǐ chī yào dàitì dǎzhēn ma?
หว่อ เขอ อี่ ชือ เย่า ไต้ที่ ต่าเจิน มะ
ผมสามารถกินยาแทนการฉีดยาได้ไหมครับ

 

-我非常怕打针。
Wǒ fēicháng pà dǎzhēn.
หว่อ เฟย ฉาง พ่า ต่า เจิน
ดิฉันกลัวการฉีดยามาก

 

-我不舒服。
Wǒ bú shūfú.
หว่อ ปู้ ซูฝู่
ผมไม่สบายครับ

 

-他出现药物过敏症状了。
Tā chūxiàn yàowù guòmǐn zhèngzhuàng le.
ทา ชู เซีย่น เย่าอู้ กั้วหมิ่น เจิ้งจ้วง เลอ
เขามีอาการแพ้ยาค่ะแล้วค่ะ

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก