ฉันไม่ชอบกินหัวไชเท้า ภาษาจีน

我不喜欢吃萝卜。
Wǒ bù xǐhuān chī luóbo
หว่อ ปู้ สี่ฮวาน ชรือ หลัวโป
ฉันไม่ชอบกินหัวไชเท้า

>>ประโยคอื่นๆ<<

 

我不喜欢吃豌豆。
Wǒ bù xǐhuān chī wāndòu
หว่อ ปู้ สี่ฮวาน ชรือ วานโต้ว
ฉันไม่ชอบกินถั่วลันเตา

 

我不喜欢吃香菇。
Wǒ bù xǐhuān chī xiānggū
หว่อ ปู้ สี่ฮวาน ชรือ เซียงกู
ฉันไม่ชอบกินเห็ดหอม

 

我不喜欢吃肉。
Wǒ bù xǐhuān chī ròu
หว่อ ปู้ สี่ฮวาน ชรือ โร่ว
ฉันไม่ชอบกินเนื้อ

 

我不喜欢吃洋葱。
Wǒ bù xǐhuān chī yángcōng
หว่อ ปู้ สี่ฮวาน ชรือ หยางชง
ฉันไม่ชอบกินหอมใหญ่

 

我不喜欢吃冬瓜。
Wǒ bù xǐhuān chī dōngguā
หว่อ ปู้ สี่ฮวาน ชรือ ตงกวา
ฉันไม่ชอบกินฟัก

 

我不喜欢吃白菜。
Wǒ bù xǐhuān chī báicài
หว่อ ปู้ สี่ฮวาน ชรือ ไป๋ช่าย
ฉันไม่ชอบกินผักกาดขาว

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก