ช่างตัดผม ภาษาจีน

理发师

lǐfǎshī

หลี่ฟ่าซือ

ช่างตัดผม

ตัวอย่างประโยค

 

你是理发师吗?
Nǐ shì lǐfǎshī ma?
หนี่ ซื่อ หลี่ฟ่าซือ มะ
คุณคือช่างตัดผมใช่ไหม

 

我爸爸是理发师。
Wǒ bàba shì lǐfǎshī.
หว่อ ป้าป่ะ ซื่อ หลี่ฟ่าซือ
พ่อของฉันเป็นช่างตัดผม

 

这里有三个理发师。
Zhè li yǒusān gè lǐfǎshī.
เจ้อหลี โหย่ง ซานเก้อ หลี่ฟ่าซือ
ที่นี่มีช่างตัดผมสามคน

 

我不是理发师。
Wǒ bùshì lǐfǎshī.
หว่อ ปู๋ ซื่อ หลี่ฟ่าซือ
ฉันไม่ใช่ช่างตัดผม

 

他想当理发师。
Tā xiǎng dāng lǐfǎshī.
ทา เสี่ยง ตาง หลี่ฟ่าซือ
เขาอยากเป็นช่างตัดผม

 

你知道哪里有理发师吗?
Nǐ zhīdào nǎ li yǒu lǐfǎshī ma?
หนี่ จือเต้า หนาหลี โหย่ว หลี่ฟ่าซือ มะ
คุณรู้ไหมว่าที่ไหนมีช่างตัดผม

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก