กางเกง ภาษาจีน

裤子

kùzi

คู่จึ

กางเกง

ตัวอย่างประโยคภาษาจีน

这里有裤子卖吗?
Zhè li yǒu kùzi mài ma?
เจ้อหลี โหย่ว คู่จึ ม่าย มะ
ที่นี่มีกางเกงขายไหม

 

这里的裤子卖完了。
Zhèlǐ de kùzi mài wán le.
เจ้อ หลี่ เตอ คู่จึ ม่าย หวานเลอ
กางเกงที่นี่ขายหมดแล้ว

 

我借一下你的裤子。
Wǒ jiè yīxià nǐ de kùzi.
หว่อ เจี้ย อี๋ เซี่ย หนี่ เตอ คู่จึ
ฉันขอยืมกางเกงเธอหน่อย

 

我没有裤子。
Wǒ méiyǒu kùzi.
หว่อ เหมยโหย่ว คู่จึ
ฉันไม่มีกางเกง

 

你的裤子好漂亮。
Nǐ de kùzi hǎo piàoliang.
หนี่ เตอ คู่จึ ห่าว เพี่ยวเลี่ยง
กางเกงคุณสวยมาก

 

他刚买新裤子。
Tā gāng mǎi xīn kùzi.
ทา กาง หม่าย ซิน คู่จึ
เขาเพิ่งซื้อกางเกง

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก