เสื้อไหมพรม ภาษาจีน

毛衣

máoyī

เหมาอี

เสื้อไหมพรม

ตัวอย่างประโยค

 

我借一下你的毛衣。
Wǒ jiè yīxià nǐ de máoyī.
หว่อ เจี้ย อี๋ เซี่ย หนี่ เตอ เหมาอี
ฉันขอยืมเสื้อไหมพรมเธอหน่อย

 

这里有毛衣卖吗?
Zhè li yǒu máoyī mài ma?
เจ้อหลี โหย่ว เหมาอี ม่าย มะ
ที่นี่มีเสื้อไหมพรมขายไหม

 

这里的毛衣卖完了。
Zhèlǐ de máoyī mài wán le.
เจ้อ หลี่ เตอ เหมาอี ม่าย หวานเลอ
เสื้อไหมพรมที่นี่ขายหมดแล้ว

 

我没有毛衣。
Wǒ méiyǒu máoyī.
หว่อ เหมยโหย่ว เหมาอี
ฉันไม่มีเสื้อไหมพรม

 

他刚买新毛衣。
Tā gāng mǎi xīn máoyī.
ทา กาง หม่าย ซิน เหมาอี
เขาเพิ่งซื้อเสื้อไหมพรม

 

你的毛衣好漂亮。
Nǐ de máoyī hǎo piàoliang.
หนี่ เตอ เหมาอี ห่าว เพี่ยวเลี่ยง
เสื้อไหมพรมคุณสวยมาก

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก