ช่างแกะสลัก ภาษาจีน

雕刻匠

diāokèjiàng

เตียวเค่อเจี้ยง

ช่างแกะสลัก

ตัวอย่างประโยค

我不是雕刻匠。
Wǒ bùshì diāokèjiàng.
หว่อ ปู๋ ซื่อ เตียวเค่อเจี้ยง
ฉันไม่ใช่ช่างแกะสลัก

 

你是雕刻匠吗?
Nǐ shì diāokèjiàng ma?
หนี่ ซื่อ เตียวเค่อเจี้ยง มะ
คุณคือช่างแกะสลักใช่ไหม

 

他想当雕刻匠。
Tā xiǎng dāng diāokèjiàng.
ทา เสี่ยง ตาง เตียวเค่อเจี้ยง
เขาอยากเป็นช่างแกะสลัก

 

我爸爸是雕刻匠。
Wǒ bàba shì diāokèjiàng.
หว่อ ป้าป่ะ ซื่อ เตียวเค่อเจี้ยง
พ่อของฉันเป็นช่างแกะสลัก

 

你知道哪里有雕刻匠吗?
Nǐ zhīdào nǎ li yǒu diāokèjiàng ma?
หนี่ จือเต้า หนาหลี โหย่ว เตียวเค่อเจี้ยง มะ
คุณรู้ไหมว่าที่ไหนมีช่างแกะสลัก

 

这里有三个雕刻匠。
Zhè li yǒusān gè diāokèjiàng.
เจ้อหลี โหย่ง ซานเก้อ เตียวเค่อเจี้ยง
ที่นี่มีช่างแกะสลักสามคน

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก