ประโยคจีนถามตอบ ตอนที่4

ประโยคจีนถามตอบ ตอนที่4

 

ถาม:你在干什么呢?
……..Nǐ zài gàn shén me ne?
……..(หนี่ จ้าย ก้าน เสิน เมอ)
……..คุณกำลังทำอะไร
ตอบ:我在读书。
……..Wǒ zài dúshū.
……..(หว่อ จ้าย ตู๋ซู)
……..ฉันกำลังอ่านหนังสือ

ถาม:你要去哪里?
……..Nǐ yào qù nǎ lǐ?
……..(หนี่ เย่า ชวี่ หนา หลี่)
……..คุณจะไปไหน
ตอบ:我要去曼谷。
……..Wǒ yào qù màngǔ.
……..(หว่อ เย่า ชวี่ ม่านกู่)
……..ฉันจะไปกรุงเทพ

ถาม:你要几个苹果?
……..Nǐ yào jǐ gè píng guǒ
……..(หนี่ เย่า จี่ เก้อ ผิงกั่ว)
……..คุณจะเอาแอปเปิ้ลกี่ลูก
ตอบ:我要五个苹果。
……..Wǒ yào wǔ gè píngguǒ.
……..(หว่อ เย่า อู่ เก้อ ผิงกั๋ว)
……..ฉันจะเอาแอปเปิ้ลห้าลูก

ถาม:你是不是医生?
……..Nǐ shì bú shì yī shēng?
……..(หนี่ ซื่อ ปู๋ ซื่อ อีเซิง)
……..คุณเป็นหมอหรือเปล่า
ตอบ:是的,我是医生。
……..Shì de, wǒ shì yīshēng.
……..(ซื่อ เตอ, หว่อ ซื่อ อีเซิง)
……..ใช่ ฉันเป็นหมอ

ถาม:谁是美国人?
……..Shuí shì měi guó rén?
……..(เสย ซื่อ เหม่ยกั๋ว เหริน)
……..ใครคือคนอเมริกา
ตอบ:麦克是美国人。
……..Màikè shì měiguó rén.
……..(ม่ายเค่อ ซื่อ เหมยกั๋ว เหริน)
……..ไมเคิลเป็นคนอเมริกา

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก