น้ำหอม ภาษาจีน

香水

xiāng shuǐ

เซียงสุ่ย

น้ำหอม

ตัวอย่างประโยค

我想买香水。
Wǒ xiǎng mǎi xiāngshuǐ.
หวอ เสียง หม่าย เซียงสุ่ย
ฉันอยากซื้อน้ำหอม

 

这里有香水吗?
Zhè li yǒu xiāngshuǐ ma?
เจ้อหลี โหย่ว เซียงสุ่ย มะ
ที่นี่มีน้ำหอมไหม

 

这里的香水很贵。
Zhèlǐ de xiāngshuǐ hěn guì.
เจ้อหลี่ เตอ เซียงสุย เหิ่น กุ้ย
น้ำหอมที่นี่แพงมาก

 

我妈妈喜欢香水。
Wǒ māmā xǐhuān xiāngshuǐ.
หว่อ มะหม่า สุี่ฮวาน เซียงสุ่ย
แม่ของฉันชอบน้ำหอม

 

这个香水多少钱?
Zhège xiāngshuǐ duōshǎo qián?
เจ้อเกอะ เซียงสุ่ย ตัวเส่า เฉียน
น้ำหอมอันนี้ราคาเท่าไหร่

 

你喜欢用香水吗?
Nǐ xǐhuān yòng xiāng shuǐ ma?
หนี สีฮวาน โย่ง เซียงสุ่ย มะ
คุณชอบใช้น้ำหอมไหม

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก