อายไลเนอร์ ภาษาจีน

眼线笔

yǎnxiànbǐ

เหยียนเซี่ยนปี่

อายไลเนอร์

ตัวอย่างประโยค

这里有眼线笔吗?
Zhè li yǒu yǎnxiànbǐ ma?
เจ้อหลี โหย่ว เหยียนเซี่ยนปี่ มะ
ที่นี่มีอายไลเนอร์ไหม

 

这里的眼线笔很贵。
Zhèlǐ de yǎnxiànbǐ hěn guì.
เจ้อหลี่ เตอ เหยียนเซี่ยนปี่ เหิ่น กุ้ย
อายไลเนอร์ที่นี่แพงมาก

 

我妈妈喜欢眼线笔。
Wǒ māmā xǐhuān yǎnxiànbǐ.
หว่อ มะหม่า สุี่ฮวาน เหยียนเซี่ยนปี่
แม่ของฉันชอบอายไลเนอร์

 

这个眼线笔多少钱?
Zhège yǎnxiànbǐ duōshǎo qián?
เจ้อเกอะ เหยียนเซี่ยนปี่ ตัวเส่า เฉียน
อายไลเนอร์อันนี้ราคาเท่าไหร่

 

你喜欢用眼线笔吗?
Nǐ xǐhuān yòng xiāng shuǐ ma?
หนี สีฮวาน โย่ง เหยียนเซี่ยนปี่ มะ
คุณชอบใช้อายไลเนอร์ไหม

 

我想买眼线笔。
Wǒ xiǎng mǎi yǎnxiànbǐ.
หวอ เสียง หม่าย เหยียนเซี่ยนปี่
ฉันอยากซื้ออายไลเนอร์

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก