ดอกท้อ ภาษาจีน

桃花 

táohuā

เถาฮวา

ดอกท้อ

>>ตัวอย่างประโยค<<

那是一束桃花 。
Nà shì yī shù táohuā .
น่า ซื่อ อี๋ ซู่ เถาฮวา
นั่นคือดอกท้อหนึ่งช่อ

 

这里没有桃花 。
Zhèlǐ méiyǒu táohuā .
เจ้อ หลี่ เหมยโหย่ว เถาฮวา
ที่นี่ไม่มีดอกท้อ

 

这些桃花 很想。
Zhèxiē táohuā hěn xiǎng.
เจ้อ เซีย เถาฮวา เหิ่น เซียง
ดอกท้อ พวกนี้หอมมาก

 

我想买桃花。
Wǒ xiǎng mǎi táohuā.
หว่อ เสียง หม่าย เถาฮวา
ฉันอยากซื้อดอกท้อ

 

你有桃花吗?
Nǐ yǒu táohuā ma?
หนี โหย่ว เถาฮวา มะ
คุณมีดอกท้อ ไหม

 

现在桃花很贵。
Xiànzài táohuā hěn guì.
เซี่ยนจ้าย เถาฮวา เหิ่น กุ้ย
ตอนนี้ดอกท้อ แพงมาก

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก