ดอกรัก ภาษาจีน

牛角瓜 

niújiǎoguā

หนิวเจี่ยวกวา

ดอกรัก

>>ตัวอย่างประโยค<<

那是一束牛角瓜 。
Nà shì yī shù niújiǎoguā .
น่า ซื่อ อี๋ ซู่ หนิวเจี่ยวกวา
นั่นคือดอกรักหนึ่งช่อ

 

这里没有牛角瓜 。
Zhèlǐ méiyǒu niújiǎoguā .
เจ้อ หลี่ เหมยโหย่ว หนิวเจี่ยวกวา
ที่นี่ไม่มีดอกรัก

 

这些牛角瓜 很想。
Zhèxiē niújiǎoguā hěn xiǎng.
เจ้อ เซีย หนิวเจี่ยวกวา เหิ่น เซียง
ดอกรัก พวกนี้หอมมาก

 

我想买牛角瓜。
Wǒ xiǎng mǎi niújiǎoguā.
หว่อ เสียง หม่าย หนิวเจี่ยวกวา
ฉันอยากซื้อดอกรัก

 

你有牛角瓜吗?
Nǐ yǒu niújiǎoguā ma?
หนี โหย่ว หนิวเจี่ยวกวา มะ
คุณมีดอกรัก ไหม

 

现在牛角瓜很贵。
Xiànzài niújiǎoguā hěn guì.
เซี่ยนจ้าย หนิวเจี่ยวกวา เหิ่น กุ้ย
ตอนนี้ดอกรัก แพงมาก

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก