ดอกเหมย ภาษาจีน

梅花 

méihuā

เหมยฮวา

ดอกเหมย  

>>ตัวอย่างประโยค<<

那是一束梅花 。
Nà shì yī shù méihuā .
น่า ซื่อ อี๋ ซู่ เหมยฮวา
นั่นคือดอกเหมย หนึ่งช่อ

 

这里没有梅花 。
Zhèlǐ méiyǒu méihuā .
เจ้อ หลี่ เหมยโหย่ว เหมยฮวา
ที่นี่ไม่มีดอกเหมย

 

这些梅花 很想。
Zhèxiē méihuā hěn xiǎng.
เจ้อ เซีย เหมยฮวา เหิ่น เซียง
ดอกเหมย พวกนี้หอมมาก

 

我想买梅花。
Wǒ xiǎng mǎi méihuā.
หว่อ เสียง หม่าย เหมยฮวา
ฉันอยากซื้อดอกเหมย

 

你有梅花吗?
Nǐ yǒu méihuā ma?
หนี โหย่ว เหมยฮวา มะ
คุณมีดอกเหมย ไหม

 

现在梅花很贵。
Xiànzài méihuā hěn guì.
เซี่ยนจ้าย เหมยฮวา เหิ่น กุ้ย
ตอนนี้ดอกเหมย แพงมาก

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก