ต่างหู ภาษาจีน

耳环

ěrhuán

เอ่อหวน

ต่างหู

>>ตัวอย่างประโยค<<

你有耳环吗?
Nǐ yǒu ěrhuán ma?
หนี โหย่ว เอ่อหวน มะ
คุณมีต่างหูไหม

 

我没有耳环。
Wǒ méiyǒu ěrhuán.
หว่อ เหมย โหย่ว เอ่อหวน
ฉันไม่มีต่างหู

 

这里有耳环卖吗?
Zhè li yǒu ěrhuán mài ma?
เจ้อหลี โหย่ว เอ่อหวน ม่าย มะ
ที่นี่มีต่างหูขายไหม

 

哪里有耳环卖。
Nǎ li yǒu ěrhuán mài.
น่าหลี โหย่ว เอ่อหวน ม่าย
ที่นั่นมีต่างหูขาย

 

妈妈想买耳环。
Māmā xiǎng mǎi ěrhuán
มะหม่า เสียงหม่าย เอ่อหวน
แม่อยากซื้อต่างหู

 

耳环在我的口袋里。
ěrhuán zài wǒ de kǒudài lǐ.
เอ่อหวน จ้าย หว่อ เตอ โข่วไต้ หลี่
ต่างหูอยู่ในกระเป๋าเกงกางฉัน

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก