สร้อยคอ ภาษาจีน

项链

xiàng liàn

เซี่ยงเลี่ยน

สร้อยคอ

>>ตัวอย่างประโยค<<

你有项链吗?
Nǐ yǒu xiàngliàn ma?
หนี โหย่ว เซี่ยงเลี่ยน มะ
คุณมีสร้อยคอไหม

 

我没有项链。
Wǒ méiyǒu xiàngliàn.
หว่อ เหมย โหย่ว เซี่ยนเลี่ยน
ฉันไม่มีสร้อยคอ

 

这里有项链卖吗?
Zhè li yǒu xiàngliàn mài ma?
เจ้อหลี โหย่ว เซี่ยงเลี่ยน ม่าย มะ
ที่นี่มีสร้อยคอขายไหม

 

哪里有项链卖。
Nǎ li yǒu xiàngliàn mài.
น่าหลี โหย่ว เซี่ยงเลี่ยน ม่าย
ที่นั่นมีสร้อยคอขาย

 

妈妈想买项链。
Māmā xiǎng mǎi xiàngliàn
มะหม่า เสียงหม่าย เซี่ยงเลี่ยน
แม่อยากซื้อสร้อยคอ

 

项链在我的口袋里。
xiàngliàn zài wǒ de kǒudài lǐ.
เซี่ยงเลี่ยน จ้าย หว่อ เตอ โข่วไต้ หลี่
สร้อยคออยู่ในกระเป๋าเกงกางฉัน

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก