กิ๊ปติดผม ภาษาจีน

发夹

fàjiā

ฟ่าเจีย

กิ๊ปติดผม

>>ตัวอย่างประโยค<<

你有发夹吗?
Nǐ yǒu fàjiā ma?
หนี โหย่ว ฟ่าเจีย มะ
คุณมีกิ๊ปติดผมไหม

 

我没有发夹。
Wǒ méiyǒu fàjiā.
หว่อ เหมย โหย่ว ฟ่าเจีย
ฉันไม่มีกิ๊ปติดผม

 

这里有发夹卖吗?
Zhè li yǒu fàjiā mài ma?
เจ้อหลี โหย่ว ฟ่าเจีย ม่าย มะ
ที่นี่มีกิ๊ปติดผมขายไหม

 

哪里有发夹卖。
Nǎ li yǒu fàjiā mài.
น่าหลี โหย่ว ฟ่าเจีย ม่าย
ที่นั่นมีกิ๊ปติดผมขาย

 

妈妈想买发夹。
Māmā xiǎng mǎi fàjiā
มะหม่า เสียงหม่าย ฟ่าเจีย
แม่อยากซื้อกิ๊ปติดผม

 

发夹在我的口袋里。
fàjiā zài wǒ de kǒudài lǐ.
ฟ่าเจีย จ้าย หว่อ เตอ โข่วไต้ หลี่
กิ๊ปติดผมอยู่ในกระเป๋าเกงกางฉัน

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก