ศัพท์จีน หมวดอักษร出 ออก

ศัพท์จีน หมวดอักษร出 ออก

.

出  chū (ชู) ออก
.
出口  chūkǒu (ชูโข่ว) ทางออก
.
出门  chūmén (ชูเหมิน) ออกจากบ้าน
.
出家  chūjiā (ชูเจีย) ออกบวช
.
出嫁  chūjià (ชูเจี้ย) ออกเรือนแต่งงาน
.
出生  chūshēng (ชูเซิง) เกิด
.
出事  chūshì (ชูซื่อ) เกิดเรื่อง
.
出色  chūsè (ชูเซ่อ) โดดเด่น
.
出名  chūmíng (ชูหมิง) มีชื่อเสียง
.
出丑  chūchǒu (ชูโฉ่ว) อับอาย
.
出价  chūjià (ชูเจี้ย) เสนอราคา
.
出血  chūxiě (ชูเสี่ย) เลือดออก
.
出国  chūguó (ชูกั๋ว) ไปต่างประเทศ
.
出差  chūchāi (ชูชาย) ออกเดินทางเรื่องธุรกิจ

.

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก