บริการโทรเรียกปลุก ภาษาจีน

บริการโทรเรียกปลุก 唤醒服务

唤醒服务
Huànxǐng fúwù
ฮ่วนสิ่ง ฝูอู้
บริการโทรเรียกปลุก

 

我明天一大早要去芭堤雅。
Wǒ míngtiān yī dà zǎo yào qù bā dī yǎ.
หว่อ หมิงเทียน อี๋ต้า เจ่า เย่า ชวี่ ปาตียา
พรุ่งนี้ตอนเช้าผมต้องไปพัทยา

 

因此我想让你们明天早上叫醒我。
Yīncǐ wǒ xiǎng ràng nǐmen míngtiān zǎoshang jiào xǐng wǒ.
อินฉื่อ หวอ เสี่ยง ร่าง หนี่เมิน หมิงเทียน เจ่าซ่าง เจี้ยวสิง หว่อ
ดังนั้นพรุ่งนี้ผมอยากให้คุณโทรมาปลุกผมตอนเช้า

 

您想让我们明天早上什么时候叫醒您?
Nín xiǎng ràng wǒmen míngtiān zǎoshàng shénme shíhou jiào xǐng nín?
หนิน เสี่ยง ร่่าง หว่อเมิน หมิงเทียน เจ่าซ่าง เสินเมอ สือโฮ่ว เจี่ยว สิ่ง หนิน
ท่านจะให้เราโทรไปปลุกท่านตอนกี่โมงคะ

 

但我是10点钟必须赶到天津花园宾馆会议室。
Dàn wǒ shì 10 diǎn zhōng bìxū gǎn dào tiānjīn huāyuán bīnguǎn huìyì shì.
ต้าน หว่อ ซื่อ สือเตี่ยน จง ปี้ ซวี ก่าน เต้า เทียนจิน ฮวาเหยียน ปิงกว่าน ฮุ่ยอี้ ซื่อ
คือว่าผมต้องไปถึงห้องประชุมโรงแรมสวนดอกไม้เทียนจินตอนสิบโมง

 

就是说我明天早晨最迟也要7点钟上路。
Jiùshì shuō wǒ míngtiān zǎochen zuì chí yě yào 7 diǎn zhōng shànglù.
จิ้วซื่อ ซัว หว่อ หมิงเทียน เจ่าเฉิน จุ้ย ฉือ เย่ เย่า ชี เตี่ยน จง ซ่างลู่
งั้นหมายความว่าอย่างช้า 7โมงเช้าท่านต้องออกเดินทางแล้วใช่ไหมคะ

 

你们明早5点45分叫醒我好吗?
Nǐmen míngzǎo 5 diǎn 45 fēn jiào xǐng wǒ hǎo ma?
หนี่เมิน หมิงเจ่า อู๋เตี่ยน ซื่อสืออู่ เฟิน เจี้ยว สิ่ง หวอ ห่าว มะ
ผมอยากให้คุณโทรมาปลุกตอน 5∶45ได้ไหม

 

好,那么我们明早5点45分叫醒您。
Hǎo, nàme wǒmen míngzǎo 5 diǎn 45 fēn jiào xǐng nín.
ห่าว น่าเมอ หว่อเมิน หมิงเจ่า อู๋เตี่ยน ซื่อสืออู่ เฟิน เจี้ยว สิ่ง หนิน
ค่ะ งั้นเราจะโทรไปปลูกคุณตอน5∶45

 

小姐,能帮个忙吗?
Xiǎojiě, néng bāng gè máng ma?
เสียวเจี่ย เหนิง ปาง เก้อ หมาง มะ
คุณครับ จะช่วยผมอะไรอย่างหนึ่งได้ไหมครับ

 

不知道你们饭店是否有叫早服务。
Bù zhīdào nǐmen fàndiàn shìfǒu yǒu jiào zǎo fúwù.
ปู้ จือเต้า หนี่เมิน ฟ่านเตี่ยน สือโฮ่ว โหย่ว เจี่ยว เจ่า ฝูอู้
ไม่ทราบว่า โรงแรมนี้มีบริการโทรเรียกปลุกไหมคับ

 

您要叫醒服务吗?
Nín yào jiào xǐng fúwù ma?
หนิน เย่า เจี่ยว สิ่ง ฝูอู้ มา
คุณอยากใช้บริการโทรเรียกปลุกไหมคะ

 

我想到芭提雅去看海边。
Wǒ xiǎngdào bātíyǎ qù kàn hǎibiān
หวอ เสี่ยงเต้า ปาถียา ชวี่ ค่าน ไห่เปียน
ฉันจะไปที่พัทยาเพื่อดูชายหาด

 

您要我什么时候叫醒您?
Nín yào wǒ shénme shíhou jiào xǐng nín?
หนิน เย่า หว่อ เสินเมอ สือโฮ่ว เจี่ยว สิ่ง หนิน
คุณอยากให้เราปลุกคุณเมื่อไหร่คะ

 

请在明早6点钟。
Qǐng zài míngzǎo 6 diǎn zhōng.
ฉิ่ง จ้าย หมิงเจ่า ลิ่ว เตี่ยน จง
ตอนเช้าหกโมงครับ

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก