หัวไชเท้า ภาษาจีน

萝卜

luóbo

หลัวโป

หัวไชเท้า

ตัวอย่างประโยค

 

这些萝卜很好吃。
Zhèxiē luóbo hěn hào chī.
เจ้อ เซีย หลัวโป เหิน ห่าว ชรือ
หัวไชเท้าพวกนี้อร่อยมาก

 

你喜欢吃萝卜吗?
Nǐ xǐhuān chī luóbo ma?
หนี สี่ฮวาน ชรือ หลัวโป มะ
คุณชอบกินหัวไชเท้าไหม

 

萝卜卖完了。
Luóbo mài wán le.
หลัวโป ม่าย หวาน เลอ
หัวไชเท้าขายหมดแล้ว

 

这里有萝卜吗?
Zhè li yǒu luóbo ma?
เจ้อ หลี โหย่ว ซี หลัวโป มะ
ที่นี่มีหัวไชเท้าไหม

 

我喜欢吃萝卜。
Wǒ xǐhuān chī luóbo.
หวอ สี่ฮวาน ชรือ หลัวโป
ฉันชอบกินหัวไชเท้า

 

我不要萝卜。
Wǒ bùyào luóbo.
หว่อ ปู๋ เย่า หลัวโป
ฉันไม่เอาหัวไชเท้า

 

萝卜一公斤多少钱?
Luóbo yī gōngjīn duōshǎo qián?
หลัวโป อี้ กง จิน ตัวเส่า เฉียน
หัวไชเท้าหนึ่งกิโลกรัมเท่าไหร่

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก