จังหวัดปราจีนบุรี ภาษาจีน

巴真府

Bazhēnfǔ

ปาเจินฝู่

จังหวัดปราจีนบุรี 

ตัวอย่างประโยค

我家在巴真府。
Wǒ jiā zài Bazhēnfǔ.
หว่อ เจีย จ้าย ปาเจินฝู่
บ้านของฉันอยู่จังหวัดปราจีนบุรี

 

妈妈下个月去巴真府。
Māmā xià gè yuè qù Bazhēnfǔ.
มะหม่า เซี่ย เก้อ เยว่ ชวี่ ฝูพีฝู่
เดือนหน้าแม่จะไปจังหวัดปราจีนบุรี

 

巴真府在泰国中部。
Bazhēnfǔ zài tàiguó zhōngbù.
ฝูพีฝู่ จ้าย ไท่กั๋ว จงกั๋ว
จังหวัดปราจีนบุรีอยู่ภาคกลางของไทย

 

他没去过巴真府。
Tā méi qùguò Bazhēnfǔ.
ทา เหมย ชวี่กั้ว ฝูพีฝู่
เขาไม่เคยไปจังหวัดปราจีนบุรี

 

我喜欢巴真府。
Wǒ xǐhuān Bazhēnfǔ.
หวอ สี่ฮวาน ฝูพี่ฝู่
ฉันชอบจังหวัดปราจีนบุรี

 

我是巴真府人。
Wǒ shì Bazhēnfǔ rén.
หว่อ ซื่อ ฝูพีฝู่ เหริน
ฉันเป็นคนจังหวัดปราจีนบุรี

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก