ปลาดาว ภาษาจีน

海星

hǎixīng

ไห่ซิง

ปลาดาว

>>ตัวอย่างประโยค<<

你看过海星吗?
Nǐ kànguò hǎixīng ma?
หนี่ ค่านกั้ว ไห่ซิง มะ
คุณเคยเห็นปลาดาวไหม

 

我没看过海星。
Wǒ méi kànguò hǎixīng.
หว่อ เหมย ค่านกั้ว ไห่ซิง
ฉันไม่เคยเห็นปลาดาว

 

海星肉能吃吗?
hǎixīng ròu néng chī ma?
ไห่ซิง โร่ว เหนิง ชรือ มะ
เนื้อปลาดาวสามารถกินได้ไหม

 

这里没有海星。
Zhèlǐ méiyǒu hǎixīng.
เจ้อหลี่ เหมยโหย่ว ไห่ซิง
ที่นี่ไม่มีปลาดาว

 

海星是海洋动物。
hǎixīng shì hǎiyáng dòngwù.
ไห่ซิง ซื่อ ไห่หยาง โต้งอู้
ปลาดาวเป็นสัตว์ทะเล

 

中国海没有海星。
Zhōngguó hǎi méiyǒu hǎixīng.
จงกั๋วไห่ เหมยโหย่ว ไห่ซิง
ทะเลของจีนไม่มีปลาดาว

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก