ต่างหู ภาษาจีน

耳环

ěrhuán

เอ๋อร์เหยียน

ต่างหู

ตัวอย่างประโยค

 

我借一下你的耳环。
Wǒ jiè yīxià nǐ de ěrhuán.
หว่อ เจี้ย อี๋ เซี่ย หนี่ เตอ เอ๋อร์เหยียน
ฉันขอยืมต่างหูเธอหน่อย

 

我没有耳环。
Wǒ méiyǒu ěrhuán.
หว่อ เหมยโหย่ว เอ๋อร์เหยียน
ฉันไม่มีต่างหู

 

这里有耳环卖吗?
Zhè li yǒu ěrhuán mài ma?
เจ้อหลี โหย่ว เอ๋อร์เหยียน ม่าย มะ
ที่นี่มีต่างหูขายไหม

 

这里的耳环卖完了。
Zhèlǐ de ěrhuán mài wán le.
เจ้อ หลี่ เตอ เอ๋อร์เหยียน ม่าย หวานเลอ
ต่างหูที่นี่ขายหมดแล้ว

 

他刚买新耳环。
Tā gāng mǎi xīn ěrhuán.
ทา กาง หม่าย ซิน เอ๋อร์เหยียน
เขาเพิ่งซื้อต่างหู

 

你的耳环好漂亮。
Nǐ de ěrhuán hǎo piàoliang.
หนี่ เตอ เอ๋อร์เหยียน ห่าว เพี่ยวเลี่ยง
ต่างหูคุณสวยมาก

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก