จังหวัดขุมพร ภาษาจีน

春蓬府

Chūn péng fǔ

ชุนเผิงฝู่

จังหวัดขุมพร

ตัวอย่างประโยค

 

我家在春蓬府。
Wǒjiā zài chūn péng fǔ
หว่อ เจีย จ้าย ชุน เผิง ฝู่
บ้านฉันอยู่จังหวัดชุมพร

 

春蓬府在南方。
Chūn péng fǔ zài nánfāng.
ชุน เผิง ฝู่ จ้าย หนานฟาง
จังหวัดชุมพรอยู่ทางภาคใต้

 

我是春蓬府人。
Wǒ shì chūn péng fǔ rén.
หว่อ ซื่อ ชุน เผิง ฝู่ เหริน
ฉันเป็นคนจังหวัดชุมพร

 

我昨天去了春蓬府。
Wǒ zuótiān qù le chūn péng fǔ.
หว่อ จั๋วเทียน ชวี่เลอ ชุน เผิง ฝู่
เมื่อวานฉันไปจังหวัดชุมพร

 

春蓬府有山吗?
Chūn péng fǔ yǒu shān ma?
ชุน เผิง ฝู โหย่ว ซาน มะ
จังหวัดชุมพรมีภูเขาไหม

 

我喜欢春蓬府。
Wǒ xǐhuān chūn péng fǔ.
หวอ สี่ฮวาน ชุน เผิง ฝู่
ฉันชอบจังหวัดชุมพร

 

你是春蓬府人吗?
Nǐ shì chūn péng fǔ rén ma?
หนี่ ซื่อ ชุนเผิง ฝู่ เหริน มะ
คุณเป็นคนจังหวัดชุมพรใช่ไหม

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก