เทปใส ภาษาจีน

透明胶带

[tòumíng jiāodài]

โท่วหมิงเจียวไต้

เทปใส

 

*** ชื่อเต็มคือ透明胶带 แต่เราสามารถใช้แค่胶带ได้

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.我借你的透明胶带一下。
Wǒ jiè nǐ de tòumíng jiāodài yīxià.
หว่อ เจี้ย หนี่ เตอ โท่วหมิง เจียวไต้ อี๋เซี่ย
ฉันขอยืมเทปใสเธอหน่อย

 

2.你有透明胶带吗?
Nǐ yǒu tòumíng jiāodài ma?
หนี่ โหย่ว โท่วหมิงเจียวไต้ มะ
คุณมีเทปใสไหม

 

3.透明胶带在哪里?
Tòumíng jiāodài zài nǎlǐ?
โท่ว หมิง เจียวไต้ จ้าย หนา หลี่
เทปใสอยู่ตรงไหน

 

4.透明胶带在下面。
Tòumíng jiāodài zài xiàmiàn.
โท่วหมิงเจียวไต้ จ้าย เซี่ย เมี่ยน
เทปใสอยู่ด้านล่าง

 

5.这里有透明胶带卖吗?
Zhè li yǒu tòumíng jiāodài mài ma?
เจ้อ หลี่ โหย่ว โท่วหมิงเจียวไต้ มะ
ที่นี่มีเทปใสขายไหม

 

6.我们用透明胶带粘贴海报。
Wǒmen yòng tòumíng jiāodài zhāntiē hǎibào.เป้า
หว่อเมิน โย่ง โท่วหมิงเจียวไต้ จานเทีย ไห่
เราใช้เทปใสติดโปสเตอร์

 

7.我没有透明胶带。
Wǒ méiyǒu tòumíng jiāodài.
หว่อ เหมย โหย่ว โท่วหมิง เจียวไต้
ฉันไม่มีเทปใส

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก