บทความจีนสั้น 我最喜欢的一个人 คนที่ฉันชอบที่สุด

บทความจีนสั้น

我最喜欢的一个人 คนที่ฉันชอบที่สุด

我叫流萤,今年15岁。接下来我要介绍我最喜欢的一个人,她的名字叫米可,她今年16岁,是我的邻居。她喜欢看一些有意义的书籍和电视,她很喜欢去野外露营,这是我最喜欢的地方,因为我也喜欢干这些事。她很乐于助人,有时候我不在家时,她经常到我家来照护我的爷爷。我们全家人都很喜欢她。

ฉันชื่อหลิวหยางอายุ 15 ปี ต่อไปฉันอยากจะแนะนำคนที่ฉันชอบที่สุด เธอชื่อ หมีเข่อ ปีนี้เธออายุ 16 เธอเป็นเพื่อนบ้านของฉัน เธอชอบอ่านหนังสือและดูทีวีที่มีประโยชน์ เธอชอบไปตั้งแคมป์ในป่า ที่นี่เป็นสถานที่ที่ฉันชอบที่สุด เพราะฉันชอบทำสิ่งเหล่านี้ด้วย เธอช่วยเหลือดีมาก บางครั้งเมื่อฉันไม่อยู่บ้าน เธอมักจะมาดูแลปู่ของฉันที่บ้าน ทั้งครอบครัวของเราชอบเธอมาก

 

>>>สามารถดูบทความทั้งหมดได้ตามลิ้งค์นี้<<<

 

แปลเทียบประโยค

 

我叫流萤
Wǒ jiào liúyíng
ฉันชื่อหลิวหยาง

 

今年15岁
jīnnián 15 suì
ปีนี้อายุ 15 ปี

 

接下来我要介绍我最喜欢的一个人
Jiē xiàlái wǒ yào jièshào wǒ zuì xǐhuān de yīgè rén
ต่อไปฉันอยากจะแนะนำคนที่ฉันชอบที่สุด

 

她的名字叫米可
tā de míngzì jiào mǐ kě
เธอชื่อ หมีเข่อ

 

她今年16岁
tā jīnnián 16 suì
ปีนี้เธออายุ 16ปี

 

是我的邻居
shì wǒ de línjū
เป็นเพื่อนบ้านของฉัน

 

她喜欢看一些有意义的书籍和电视
Tā xǐhuān kàn yīxiē yǒu yìyì de shūjí hé diànshì
เธอเธอชอบอ่านหนังสือและดูทีวีที่มีประโยชน์

 

她很喜欢去野外露营
tā hěn xǐhuān qù yěwài lùyíng
เธอชอบไปตั้งแคมป์ในป่า

 

这是我最喜欢的地方
zhè shì wǒ zuì xǐhuān dì dìfāng
ที่นี่เป็นสถานที่ที่ฉันชอบที่สุด

 

因为我也喜欢干这些事
yīnwèi wǒ yě xǐhuān gàn zhèxiē shì
เพราะฉันชอบทำสิ่งเหล่านี้ด้วย

 

她很乐于助人
Tā hěn lèyú zhùrén
เธอช่วยเหลือดีมาก

 

有时候我不在家时
yǒu shíhòu wǒ bù zàijiā shí
บางครั้งเมื่อฉันไม่อยู่บ้าน

 

她经常到我家来照护我的爷爷
tā jīngcháng dào wǒjiā lái zhàohù wǒ de yéyé
เธอมักจะมาดูแลปู่ของฉันที่บ้าน

 

我们全家人都很喜欢她
Wǒmen quánjiā rén dōu hěn xǐhuān tā
ทั้งครอบครัวของเราชอบเธอมาก

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก