แตงกวา ภาษาจีน

黄瓜 [huángguā หวงกวา] แตงกวา

 

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.我不喜欢吃黄瓜。
Wǒ bù xǐhuān chī huángguā.
หว่อ ปู้ สี่ฮวน ชรือ หวงกวา
ฉันไม่ชอบกินแตงกวา

 

2.现在市场黄瓜一斤多少钱?
Xiànzài shìchǎng huángguā yī jīn duōshǎo qián?
เซี่ยนจ้าย ซื่อฉ่าง หวงกวา อี้ จิน ตัวเส่า เฉียน
ตอนนี้แตงกวาตามตลาดหนึ่งกี่โลเท่าไหร่

 

3.泰国北部黄瓜很好吃。
Tàiguó běibù huángguā hěn hǎo chī.
ไท่กั๋ว เป่ยปู้ หวงกวา เหินห่าว ชรือ
แตงกวาจากทางเหนือของไทยอร่อยมาก

 

4.这里没有人吃黄瓜。
Zhèlǐ méiyǒu rén chī huángguā.
เจ้อหลี่ เหมยโหย่ว เหริน ชรือ หวงกวา
ที่นี่ไม่มีคนกินแตงกวาเลย

 

5.妈妈很喜欢吃黄瓜。
Māmā hěn xǐhuān chī huángguā.
มามา เหิน สี่ฮวน ชรือ หวงกวา
แม่ชอบกินแตงกวามาก

 

6.黄瓜怎么做好吃呢?
Huángguā zěnme zuò hào chī ne?
หวงกวา เจิ่นเมอ จั้ว ห่าวชรือ เนอ
แตงกวาทำยังไงให้อร่อย

 

7.这些黄瓜我给你。
Zhèxiē huángguā wǒ gěi nǐ.
เจ้อ เซีย หวงกวา หว่อ เก๋ย หนี่
แตงกวาพวกนี้ฉันให้คุณ

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก