ปั๊มน้ำมัน ภาษาจีน

加油站 [ jiāyóuzhàn เจียโหยวจ้าน] ปั๊มน้ำมัน

 

>>ตัวอย่างประโยค<<

 

这里的加油站太小。
Zhèlǐ de jiāyóuzhàn tài xiǎo.
เจ้อหลี่ เตอ เจียโหยวจ้าน ไท่ เสี่ยว
ปั๊มน้ำมันที่นี่เล็กเกินไป

.

加油站在哪里?
jiāyóuzhàn zài nǎlǐ?
เจียโหยวจ้าน จ้าย หนาหลี่
ปั๊มน้ำมันอยู่ที่ไหน

.

弟弟跑步去加油站。
Dìdì pǎobù qù jiāyóuzhàn.
ตี้ติ เผ่าปู้ ชวี่ เจียโหยวจ้าน
น้องชายวิ่งไปปั๊มน้ำมัน

.

妈妈去加油站了。
Māmā qù jiāyóuzhàn le.
มะหม่า ชวี่ เจียโหยวจ้าน เลอ
แม่ไปปั๊มน้ำมันแล้ว

.

加油站在右边。
jiāyóuzhàn zài yòubiān.
เจียโหยวจ้าน จ้าย โย่วเปียน
ปั๊มน้ำมันอยู่ด้านขวา

.

曼谷有加油站吗?
Màngǔ yǒu jiāyóuzhàn ma?
ม่านกู่ โหย่ว เจียโหยวจ้าน มะ
กรุงเทพมีปั๊มน้ำมันไหม

.

哥哥不想去加油站。
Gēgē bùxiǎng qù jiāyóuzhàn.
เกอเกอะ ปู้ เสี่ยง ชวี่ เจียโหยวจ้าน
พี่ชายไม่อยากไปปั๊มน้ำมัน

.

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก