คุณจะเอามั้ย ภาษาจีน

你要吗?
Nǐ yào ma?
หนี่ เย่า มะ
คุณจะเอามั้ย

ประโยคภาษาจีนอื่นๆ

 

我不要。
Wǒ bùyào.
หว่อ ปู๋ เย่า
ฉันไม่เอา

 

我要一个。
Wǒ yào yīgè.
หว่อ เย่า อี๋ เก้อ
ฉันเอาอันหนึ่ง

 

我要那个。
Wǒ yào nàgè.
หว่อ เย่า น่า เก้อ
ฉันเอาอันนั้น

 

那个还有吗?
Nàgè hái yǒu ma?
น่า เก้อ ไห โหย่ว มะ
อันนั้นยังมีอีกไหม

 

还有别的吗?
Hái yǒu bié de ma?
ไห โหย่ว เปี๋ย เตอ มะ
ยังมีอย่างอื่นอีกมั้ย

 

一点我也不要。
Yīdiǎn wǒ yě bùyào.
อี้เตี๋ยน หวอ เหย่ ปู้ เย่า
นิดเดียวฉันก็ไม่อยากได้

 

我要两个。
Wǒ yào liǎng gè.
หว่อ เย่า เหลี่ยง เก้อ
ฉันเอาสองอัน

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก