โทร-รับโทรศัพท์ ภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน เกี่ยวกับการโทรและรับโทรศัพท์ 

 

接打电话 (jiē dǎ diànhuà)โทร-รับโทรศัพท์

รวมประโยคภาษาจีนง่ายๆพื้นฐานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

 

你好,请找黄先生。
Nǐ hǎo, qǐng zhǎo huáng xiānshēng.
หนี ห่าว ฉิง จ่าว หวง เซียนเซิง
สวัสดีค่ะ ขอสายคุณหวงค่ะ

 

请问是哪位找他?
qǐngwèn shì nǎ wèi zhǎo tā?
ฉิ่งเวิ่น ซื่อ หน่า เว่ย จ่าว ทา
ไม่ทราบว่าโทรจากไหนคะ

 

这里是泰国旅游公司。
zhèlǐ shì tàiguó lǚyóu gōngsī.
เจ้อหลี่ ซื่อ ไท่กั๋ว หลี่โหยว กงซือ
นี่คือบริษัทท่องเที่ยวไทยค่ะ

 

是泰国航空公司吗?
shì tàiguó hángkōng gōngsī ma?
ซื่อ ไท่กั๋ว หางคง กงซือ มา
สวัสดีค่ะบริษัทการบินไทยหรือคะ

 

你好,是刘小姐吗?
nǐ hǎo, shì liú xiǎojiě ma?
หนี ห่าว ซื่อ หลิว เสียวเจี่ย มา
สวัสดีค่ะ คุณหลิวหรือคะ

 

请王先生接电话。
qǐng wáng xiānshēng jiē diànhuà.
ฉิ่ง หวัง เซียนเซิง เจีย เตี้ยน ฮว่า
ดิฉันขอคุยกับคุณหวางหน่อยค่ะ

 

杨先生在吗?
yáng xiānshēng zài ma?
หยาง เซียนเซิง จ้าย มา
คุณหยางอยู่ไหมครับ

 

麻烦帮我找一下张小姐。
máfan bāng wǒ zhǎo yīxià zhāng xiǎojiě.
หมาฝ่าน ปาง หวอ จ่าว อี๋เซี่ย จาง เสียวเจี่ย
รบกวนช่วยเรียกคุรจางด้วยครับ

 

请问您是哪位?
qǐngwèn nín shì nǎ wèi?
ฉิ่ง เวิ่น หนิน ซือ หน่าเว่ย
ไม่ทราบกำลังพูดกับใครอยู่คะ

 

我去给你叫他。
wǒ qù gěi nǐ jiào tā.
หว่อ ชวี่ เก๋ย หนี่ เจี้ยว ทา
เดี๋ยวเรียกให้นะคะ

 

请稍等。
qǐng shāo děng.
ฉิ่ง ซาว เติ่ง
รอสักครุ่นะคะ

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก