แม่ของฉัน我的妈妈 บทความภาษาจีน1

我的妈妈แม่ของฉัน

我的妈妈今年36岁,她有一头乌黑发亮的头发,皮肤白白的。妈妈很漂亮,就是有点儿胖。我的妈妈虽然脾气不好,可是她很爱我。他星期天不管多忙,也要给我做我喜欢吃的饺子。饺子是我喜欢吃的东西,妈妈想让我多吃一些。
        妈妈是一名教师,白天要去上班,晚上要辅导我功课,真的很辛苦。妈妈的教学很好,她很爱学生,很爱自己的工作。我一定好好学习,不辜负妈妈对我的希望。

แม่ของฉัน

ปีนี้แม่ของฉันอายุ 36 ปี ท่านมีผมสีดำเงางาม ผิวสีขาวขาว แม่ของฉันสวยมากแล้วก็อ้วนนิดนึงแม้ว่าแม่ของฉันจะอารมณ์ร้าย แต่ท่านก็รักฉันมาก ไม่ว่าวันอาทิตย์ท่านจะยุ่งแค่ไหน ท่านก็จะทำเกี๊ยวที่ฉันชอบกินให้ฉัน เกี๊ยวเป็นของที่ฉันชอบกิน แม่อยากให้ฉันกินเยอะ
         แม่ของฉันเป็นครู กลางวันต้องไปทำงาน ตอนเย็นท่านช่วยสอนฉันทำการบ้านมันยากจริงๆ การสอนของแม่ดีมาก ท่านรักนักเรียน และรักงานของท่าน ฉันต้องตั้งใจเรียนให้ได้ตามความหวังที่แม่มีต่อฉัน

❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃

แปลเทียบประโยค

我的妈妈今年36岁,
Wǒ de māmā jīnnián 36 suì,
(หว่อ เตอ มะหม่า จินเหนียน ซานศือลิ่ว ซุ่ย)
ปีนี้แม่ของฉันอายุ 36 ปี

她有一头乌黑发亮的头发,
tā yǒuyī tóu wūhēi fà liàng de tóufà,
ทา โหย่ว อี้ โถว อูเฮย ฟ่า เลี่ยง เตอ โถวฝ่า
ท่านมีผมสีดำสวยเงางาม

皮肤白白的。
pífū báibái de.
(ผีฟู ป๋าย ป๋าย เตอ )
ผิวสีขาวขาว

妈妈很漂亮,
Māmā hěn piàoliang,
(มะหม่า เหิ่น เพี่ยวเลี่ยง)
แม่สวยมาก

就是有点儿胖。
jiùshì yǒudiǎn er pàng.
(จิ้วซื่อ โหยว เตี่ยนร์ พ่าง)
อ้วนนิดนึง

我的妈妈虽然脾气不好,
Wǒ de māmā suīrán píqì bù hǎo,
(หว่อ เตอ มะหม่า ซุยหราน ผีชี่ ปู้ ห่าว)
แม้ว่าแม่ของฉันจะอารมณ์ร้าย

可是她很爱我。
kěshì tā hěn ài wǒ.
(เข่อ ซื่อ ทา เหิ่น อ้าย หว่อ)
แต่ท่านก็รักฉันมาก

他星期天不管多忙,
Tā xīngqítiān bùguǎn duōmáng,
ทา ซิงชีเทียน ปู้กว่าน ตัวหมาง)
วันอาทิตย์ท่านจะยุ่งแค่ไหน

也要给我做我喜欢吃的饺子。
yě yào gěi wǒ zuò wǒ xǐhuān chī de jiǎozi.
เหย่ เย่า เก๋ย หว่อ จั้ว หว่อ สี่ฮวน ชือ เตอ เจี่ยวจือ
ก็จะทำเกี๊ยวที่ฉันชอบกินให้ฉัน

饺子是我喜欢吃的东西,
Jiǎozi shì wǒ xǐhuān chī de dōngxī,
เจี่ยวจือ ซื่อ หวอ สี่ ฮวน ชือ เตอ ตงซิ
เกี๊ยวเป็นของที่ฉันชอบกิน

妈妈想让我多吃一些。
māmā xiǎng ràng wǒ duō chī yīxiē.
(มะหม่า เสี่ยง ร่าง หว่อ ตัว ชือ อี้เซีย)
แม่อยากให้ฉันกินเยอะ

妈妈是一名教师,
Māmā shì yī míng jiàoshī,
(มะหม่า ซื่อ อีหมิง เจี้ยวซือ)
แม่เป็นครู

白天要去上班,
báitiān yào qù shàngbān,
(ป๋ายเทียน เย่า ชวี่ ซ่างปาน)
กลางวันต้องไปทำงาน

晚上要辅导我功课,
wǎnshàng yào fǔdǎo wǒ gōngkè,
(หว่าน ซ่าง เย่า ฝูเต๋า หว่อ กงเค่อ)
ตอนเย็นช่วยสอนฉันทำการบ้าน

真的很辛苦。
zhēn de hěn xīnkǔ.
(เจิน เตอ เหิ่น ซินขู่)
มันยากจริงๆ

妈妈的教学很好,
Māmā de jiàoxué hěn hǎo,
(มะหม่า เตอ เจี้ยว เสวีย เหิน ห่าว)
การสอนของแม่ดีมาก

她很爱学生,
tā hěn ài xuéshēng,
(ทา เหิ่น อ้าย เสวียเซิง)
ท่านรักนักเรียน

很爱自己的工作。
hěn ài zìjǐ de gōngzuò.
(เหิ่น อ้าย จื้อจี่ เตอ กงจั้ว)
รักงานของตัวเองมาก

我一定好好学习,
Wǒ yīdìng hǎo hào xuéxí,
(หว่อ อี๋ติ้ง ห่าว ห้าว เสวีย สี)
ฉันต้องตั้งใจเรียน

不辜负妈妈对我的希望。
bù gūfù māmā duì wǒ de xīwàng.
(ปู้ กูฟู่ มะหม่า ตุ้ย หว่อ เตอ ซีว่าง)
ให้ได้ตามความหวังที่แม่มีต่อฉัน

.

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก