โรงหนัง ภาษาจีน

电影院 [ diànyǐngyuàn เตี้ยนหยิ่งเยี่ยน ] โรงหนัง

 

>>ตัวอย่างประโยค<<

他刚去电影院。
Tā gāng qù diànyǐngyuàn.
ทา กาง ชวี่ เตี้ยนหยิ่งเยี่ยน
เขาเพิ่งไปโรงหนัง

 

电影院在哪里。
diànyǐngyuàn zài nǎlǐ.
เตี้ยนหยิ่งเยี่ยน จ้าย หนา หลี่
โรงหนังอยู่ที่ไหน

 

从这里到电影院远不远?
Cóng zhèlǐ dào diànyǐngyuàn yuǎn bù yuǎn?
ฉง เจ้อ หลี่ เต้า เตี้ยนหยิ่งเยี่ยน เหยี่ยน ปู้ เหยี่ยน
จากที่นี่ถึงโรงหนังไกลไหม

 

我不知道怎么去电影院。
Wǒ bù zhīdào zěnme qù diànyǐngyuàn.
หว่อ ปู้ จือเต้า เจิ่นเมอ ชวู่ เตี้ยนหยิ่งเยี่ยน
ฉันไม่รุ้ว่าจะไปโรงหนังยังไง

 

我在电影院等爸爸。
Wǒ zài diànyǐngyuàn děng bàba.
หว่อ จ้าย เตี้ยนหยิ่งเยี่ยน เติ่ง ป้าป่ะ
ฉันอยู่ที่โรงหนังรอคุณพ่อ

 

泰国的电影院很大。
Tàiguó de diànyǐngyuàn hěn dà
ไท่ กั๋ว เตอ เตี้ยนหยิ่งเยี่ยน เหิ่นต้า
โรงหนัง ของประเทศไทยใหญ่มาก

 

从 这里去电影院怎么走?
Cóng zhèlǐ qù diànyǐngyuàn zěnme zǒu?
ฉง เจ้อหลี่ ชวู่ เตี้ยนหยิ่งเยี่ยน เจิ่นเมอ โจ่ว
จากที่นี่ไปโรงหนัง ไปยังไง

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก