100ตัวอักษรจีน ที่ใช้บ่อยที่สุด

100ตัวอักษรจีน ที่ใช้บ่อยที่สุด

ในภาษาจีนมีอักษรจีนที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันประมาณหมื่นกว่าตัว

แต่วันนี้เราจะมาดูตัวอักษรที่ถูกใช้บ่อยที่สุด100ตัว

1.   [De เตอ]   ของ

2.   [yī อี]   หนึ่ง

3.   [shì ซื่อ]   เป็น,คือ

4.   [le เลอ]   แล้ว

5.   [wǒ หว่อ]   ฉัน

6.   [bù ปู้]   ไม่

7.   [rén ยริ๋น]   คน

8.   [zài จ้าย]   อยู่

9.   [tā ทา]   เขา

10.   [yǒu โหย่ว]   มี

11.   [zhè เจ้อ]   นี่

12.   [gè เก้อ]   อัน

13.   [shàng ซ่าง]   บน

14.   [men เมิน]   พวก

15.   [lái ไหล]   มา

16.   [dào เต้า]   ถึง

17.   [shí สือ]   เวลา

18.   [dà ต้า]   ใหญ่

19.  [de เตอ]  คําวิเศษณ์ เชื่อมคำ

20.   [wèi เว่ย]   เพื่อ

21.   [zi จึ]   ลูกชาย

22.   [zhōng จง]   กลาง

23.   [nǐ หนี่]   เธอ,คุณ

24. 说  [shuō ซัว]   พูด

25.   [shēng เซิง]   ดิบ,ชีวิต

26.   [guó กั๋ว]   ประเทศ

27.   [nián เหนียน]   ปี

28.   [zhe เจอะ]

29.   [jiù จิ้ว]   ก็

30.   [nà น่า]   นั่น

31.   [hé เหอ]   กับ

32.   [yào เย่า]   ต้องการ

33.   [tā ทา]   เขา

34.   [chū ชู]   ออก

35.   [yě เหย่]   ก็

36.   [dé เต๋อ] คําวิเศษณ์ เชื่อมคำ

37.   [lǐ หลี่]   ใน

38.   [hòu โฮ่ว]   หลัง

39.   [zì จื้อ]   ตัวเอง

40.   [yǐ อี่]   โดย

41.   [huì ฮุ่ย]   สามารถ

42.   [jiā เจีย]   บ้าน

43.   [kě เข่อ]  สามารถ

44.   [xià เซี่ย]   ล่าง

45.   [ér เอ๋อร์]   แล้วก็

46.   [guò กั้ว]  ผ่าน,เคย

47.   [tiān เทียน]   ฟ้า,ท้องฟ้า

48.   [qù ชวี่]   ไป

49.   [néng เหนิง]   สามารถ

50.   [duì ตุ้ย]   ถูก

51.   [xiǎo เสี่ยว]   เล็ก

52.   [duō ตัว]   เยอะ

53.   [rán หราน]  ดังนั้น

54.   [yú หยีร์]   โดย

55.   [xīn ซิน]   ใจ

56.   [xué เสวีย]   เรียน

57.   [me เมอ]   คำต่อท้ายเพื่อสร้างคำถาม

58.   [zhī จือ]   คำเชื่อมคำ

59.   [dōu โตว]   ทั้งหมด

60.   [hǎo ห่าว]   ดี

61.   [kàn ค่าน]   ดู

62.   [qǐ ฉี่]   ขึ้น

63.   [fā ฟา]   ส่ง

64.   [dāng ตาง]   เป็น

65.   [méi เหมย]   ไม่

66.   [chéng เฉิง]   เปลี่ยนเป็น

67.   [zhǐ จื้อ]   เพียง

68.   [rú หรู]   ถ้า

69.   [shì ซื่อ]   ธุระ

70.   [bǎ ป่า]   เอาไป

71.   [hái ไห]   ยัง

72.   [yòng โย่ง]   ใช้

73.   [dì ตี้]   ลำดับที่

74.   [yàng ย่าง]   แบบ,ลวดลาย

75.   [dào เต้า]   เหตุผล

76.   [xiǎng เสี่ยง]   คิด,อยาก

77.   [zuò จั้ว]   ทำ

78. 种  [zhǒng จ่ง]   ชนิด

79.   [kāi คาย]   เปิด

80.   [měi เหม่ย]   สวย

81.   [zǒng จ่ง]   ทั้งหมด

82.   [cóng ฉง]  จาก

83.   [wú อู๋]   ไม่มี

84.   [qíng ฉิง]   อารมณ์

85. [jǐ จี่]   ตัวเอง

86. [miàn เมี่ยน]    ด้าน

87. [zuì จุ้ย]   ที่สุด

88. [nǚ หนี่ร์]   ผู้หญิง

89. [dàn ต้าน]   แต่

90. [xiàn เซี่ยน]  ตอนนี้

91. [qián เฉียน]  ด้านหน้า

92. [xiē เซีย]  บางอย่าง

93. [suǒ สั่ว]  สถานที่

94. [tóng โถง]  ด้วย

95. [rì รื่อ]  วัน,อาทิตย์

96. [shǒu โส่ว]  มือ

97. [yòu โย่ว]  อีกครั้ง

98. [xíng สิง]   ได้

99. [yì อี้]   ความคิด,ความหมาย

100.   [dòng โต้ง]   เคลื่อนไหว

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก