คำกริยา ภาษาจีนพร้อมตัวอย่างประโยค ตอนที่2

คำกริยาภาษาจีน

พร้อมตัวอย่างประโยค

ตอนที่2

1.偷  [ tōu โทว ] ขโมย

 

::ตัวอย่างประโยค::

我的钱包被偷了。

Wǒ de   qián bāo bèi  tōu   le.

หว่อ เตอ เฉียน เปา เป้ย โทว เลอ

กระเป๋าเงินฉันถูกขโมยแล้ว

 2.认识  [ rèn shi เริ่น สื่อ ] รู้จัก 

 

::ตัวอย่างประโยค::

我们已经认识五年了。

Wǒ men yǐ jīng rèn shí wǔ nián le.

หว่อ เมิน อี่ จิง เริ่น สือ อู่ เหนียน เลอ

พวกเรารู้จักกันห้าปีแล้ว

 3.疼  [ téng เถิง ]  เจ็บ  

 

::ตัวอย่างประโยค::

我肚子疼。

Wǒ dù zi téng.

หว่อ ตู้ จื่อ เถิง

ฉันเจ็บท้อง

 4.买  [ mǎi  หม่าย  ]  ซื้อ  

 

::ตัวอย่างประโยค::

你要买几个?

Nǐ yào mǎi jǐ gè?

หนี่ เย่า หมาย จี่ เก้อ

คุณอยากซื้อกี่อัน

 5.去  [ qù ชวี่ ]  ไป

 

::ตัวอย่างประโยค::

我明天要去北京。

Wǒ míng tiān yào qù běi jīng.

หว่อ หมิง เทียน เย่า ชวี่ เป่ย จิง

พรุ่งนี้ฉันจะไปปักกิ่ง

 6.卖  [ mài ม่าย ]  ซื้อ

 

::ตัวอย่างประโยค::

这里有桌子卖吗?

Zhè li yǒu zhuō zi mài ma?

เจ้อ หลี โหย่ว จัว จื่อ ม่าย มะ

ที่นี่มีโต๊ะขายไหม

 7.找  [ zhǎo เจ่า ]  หา

 

::ตัวอย่างประโยค::

我的钱包找到了。

Wǒ de qián bāo zhǎo dào le

หนี่ เตอ เฉียน เปา เจ่า เต้า เลอ

กระเป๋าเงินฉันหาเจอแล้ว

 8.叫 [ jiào เจี้ยว ]  เรียก

 

::ตัวอย่างประโยค::

妈妈叫我起床。

Mā ma jiào wǒ qǐ chuáng.

มะ หม่า เจี้ยว หวอ ฉี่ ฉวาง

แม่เรียกฉันตื่นนอน

 9.笑 [ xiào เซี่ยว ]  หัวเราะ

 

::ตัวอย่างประโยค::

我是一个爱笑的人。

Wǒ shì yī gè ài xiào de rén.

หว่อ ซื่อ อี๋ เก้อ อ้าย เซี่ยว เตอ เหริน

ฉันเป็นคนหนึ่งที่ชอบหัวเราะ

 10.吹 [ chuī ชุย ] เป่า

 

::ตัวอย่างประโยค::

我不会吹气球。

Wǒ bù huì chuī qì qiú.

หว่อ ปู๋ ฮุ่ย ชุย ชี่ ฉิว

ฉันเป่าลูกโป่งไม่เป็น

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก