คุณเข้าใจไหม ภาษาจีน

你懂吗?
Nǐ dǒng ma?
หนี โต่ง มะ
คุณเข้าใจไหม

ประโยคภาษาจีนอื่นๆ

我懂了。
Wǒ dǒng le.
หว่อ โต่ง เลอ
ฉันเข้าใจแล้ว

 

我还不懂。
Wǒ hái bù dǒng.
หว่อ ไห ปู้ จือเต้า
ฉันยังไม่เข้าใจ

 

我还不明白。
Wǒ hái bù míng bái.
หว่อ ไห ปู้ หมิง ป๋าย
ฉันยังไม่เข้าใจ

 

你再说一遍。
Nǐ zài shuō yī biàn.
หนี่ จ้าย ซัว อี๋ เปียน
คุณช่วยพูดอีกครั้ง

 

你说大声一点。
Nǐ shuō dà shēng yī diǎn.
หนี่ ซัว ต้า เซิง อี้ เตี่ยน
คุณช่วยพูดเสียงดังหน่อย

 

我知道了。
Wǒ zhī dào le.
หว่อ จือ เต้า เลอ
ฉันรู้แล้ว

 

我一点也不懂。
Wǒ yī diǎn yě bù dǒng.
หว่อ อี้ เตี๋ยน เหย่ ปู้ จือ เต้า
ฉันไม่เข้าใจสักนิดเลย

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก