50อักษรภาษาจีนพื้นฐาน ชุดที่4

50อักษรภาษาจีนพื้นฐาน ชุดที่4

ฝึกอักษรภาษาจีนพื้นฐาน50อักษรที่จะต้องได้ใช้บ่อยและเจอในชีวิตประจำวัน
คำศัพท์ พินอิน คำอ่าน  ความหมาย
(เกอ) พี่ชาย
máng (หมาง) ยุ่ง
chá (ฉา) ชา
gào (เก้า) บอกกล่าว
lěng (เหลิ่ง) เย็น
chí (ฉือ) สระน้ำ
diàn (เตี้ยน) ไฟฟ้า
(จี) เครื่อง
fēng (เฟิง) ลม
tíng (ถิง) หยุด
xiāng (เซียง) ชนบท
dēng (เติง) โคมไฟ
(ต่า) ตี
(ถู) รูปภาพ
xiān (เซียน) ก่อน
fēi (เฟย) บิน
bāo (เปา) กระเป๋า
(พ่า) กล้ว
bīng (ปิง) น้ำแข็ง
kǒu (โข่ว) ปาก
(หยีร์) ปลา
yǒu (โหย่ว) มี
qiāng (เชียง) ปืน
jiù (จิ้ว) เก่า
(จี๋) และ
(จู) เช่า
gāng (กาง) แค่
(ผา) ปีน
jīn (จิน) ทอง
nán (หนาน) ทิศใต้
běi (เป่ย) ทิศเหนือ
dàn (ต้าน) ไข่
cǎo (เฉ่า) หญ้า
gàn (ก้าน) แห้ง
(กู่) โบราณ
tāng (ทาง) ซุป
nèi (เน่ย) ข้างใน
tán (ถาน) พูดคุย
biàn (เปี้ยน) เปลี่ยนแปลง
(ชื่อ) ครั้ง
(ฟู่) จ่ายเงิน
kuài (คว่าย) เร็ว
lín (หลิน) ป่าไม้
wán (หวาน) เล่น
jiā (เจีย) บวก,เพิ่ม
饿 è (เอ้อ) หิว
píng (ผิง) เรียบ
qiú (ฉิว) ขอ
duì (ตุ้ย) ทีม
hěn (เหิ่น) มาก
➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก