ประเทศลาว ภาษาจีน

老挝

Lǎowō

เหล่าวอ

ลาว

>>ตัวอย่างประโยค<<

 

他没去过老挝。
Tā méi qùguò Lǎowō.
ทา เหมย ชวี่ กั้ว เหล่าวอ
เขาไม่เคยมาลาว

 

你是老挝人吗?
Nǐ shì Lǎowō rén ma?
หนี่ ซื่อ เหล่าวอเหริน มะ
คุณเป็นคนลาวหรือเปล่า?

 

我是老挝人。
Wǒ shì Lǎowō rén.
หว่อ ซื่อ เหล่าวอ เหริน
ฉันเป็นคนลาว

 

爸爸下个月去老挝。
Bàba xià gè yuè qù Lǎowō.
ป้าป่า เซี่ย เก้อ เยวี่ย ชวี่ เหล่าวอ
พ่อจะไปประเทศลาวเดือนหน้า

 

你了解老挝吗?
Nǐ liǎojiě Lǎowō ma?
หนี่ เหลียวเจี่ย เหล่าวอ มะ
คุณรู้จักประเทศลาวไหม

 

妈妈想去老挝。
Māmā xiǎng qù Lǎowō
มะหม่า เสี่ยง ชวี่ เหล่าวอ
แม่อยากไปเมืองลาว

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก