ดอกบานไม่รู้โรย ภาษาจีน

千日红

qiānrìhóng

เชียนรื่อหง

ดอกบานไม่รู้โรย 

>>ตัวอย่างประโยค<<

那是一束千日红 。
Nà shì yī shù qiānrìhóng .
น่า ซื่อ อี๋ ซู่ เชียนรื่อหง
นั่นคือดอกบานไม่รู้โรยหนึ่งช่อ

 

这里没有千日红 。
Zhèlǐ méiyǒu qiānrìhóng .
เจ้อ หลี่ เหมยโหย่ว เชียนรื่อหง
ที่นี่ไม่มีดอกบานไม่รู้โรย

 

这些千日红 很想。
Zhèxiē qiānrìhóng hěn xiǎng.
เจ้อ เซีย เชียนรื่อหง เหิ่น เซียง
ดอกบานไม่รู้โรยพวกนี้หอมมาก

 

我想买千日红。
Wǒ xiǎng mǎi qiānrìhóng.
หว่อ เสียง หม่าย เชียนรื่อหง
ฉันอยากซื้อดอกบานไม่รู้โรย

 

你有千日红吗?
Nǐ yǒu qiānrìhóng ma?
หนี โหย่ว เชียนรื่อหง มะ
คุณมีดอกบานไม่รู้โรยไหม

 

现在千日红很贵。
Xiànzài qiānrìhóng hěn guì.
เซี่ยนจ้าย เชียนรื่อหง เหิ่น กุ้ย
ตอนนี้ดอกบานไม่รู้โรยแพงมาก

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก