เลิกเรียนแล้ว ภาษาจีน

下课了
Xià kè le
เซี่ย เค่อ เลอ
เลิกเรียนแล้ว

>>ประโยคอื่นๆ<<

累死了!
Lèi sǐ le!
เล่ย สื่อ เลอ
เหนื่อยจะตายแล้ว

 

我保证
Wǒ bǎozhèng
หวอ เป่า เจิ้ง
ฉันรับรอง

 

对不起
Duì bù qǐ
ตุ้ย ปู้ ฉี่
ขอโทษ

 

好了吗?
Hǎo le ma.
ห่าว เลอ มะ
เสร็จหรือยัง

 

借点钱
Jiè diǎn qián
เจี้ย เตี่ยน เฉียน
ยืมตังหน่อย

 

你病了。
Nǐ bìng le.
หนี่ ปิ้ง เลอ
แกบ้าไปแล้ว

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก