คำกริยา ภาษาจีนพร้อมตัวอย่างประโยค ตอนที่7

คำกริยาภาษาจีน

พร้อมตัวอย่างประโยค

ตอนที่2

1.相信   [xiāng xìn  เซียง ซิ่น]   เชื่อ

 

::ตัวอย่างประโยค::

我不相信你的话。
Wǒ bù xiāng xìn nǐ de huà.
หว่อ ปู้ เซียง ซิ่น หนี่ เตอ ฮว่า
ฉันไม่เชื่อคำพูดของคุณ

明白   [míng bái  หมิง ป๋าย]  เข้าใจ

 

::ตัวอย่างประโยค::

我明白你的意思。
Wǒ míngbái nǐ de yì si.
หว่อ หมิง ป๋าย หนี่ เตอ อี้ ซือ
ฉันเข้าใจความหมายของคุณ

   [huā ฮวา]   ใช้จ่ายเงิน

 

::ตัวอย่างประโยค::

我今天花了很多钱。
Wǒ jīn tiān huā le hěn duō qián.
หว่อ จิน เทียน ฮวา เลอ เหิ่น ตัว เฉียน
วันนี้ฉันใช้เงินเยอะมาก

记得  [ jì dé จี้ เต๋อ]     จำได้

 

::ตัวอย่างประโยค::

我记不得了。
Wǒ jì bù dé le.
หว่อ จี้ ปู้ เต๋อ เลอ
ฉันจำไม่ได้แล้ว

爱  [ ài อ้าย]    รัก

 

::ตัวอย่างประโยค::

我爱你。
Wǒ ài nǐ.
หว่อ อ้าย หนี่
ฉันรักเธอ

死   [ sǐ สื่อ  ]   ตาย

 

::ตัวอย่างประโยค::

他的小猫昨天死了。
Tā de xiǎo māo zuó tiān sǐ le.
ทา เตอ เสี่ยว เมา จั๋ว เทียน สื่อ เลอ
เมื่อวานแมวของเขาตายแล้ว

准备   [zhǔn bèi  จุ่น เป้ย]   เตรียม

 

::ตัวอย่างประโยค::

妈妈在准备晚饭。
Mā mā zài zhǔn bèi wǎn fàn.
มะ หม่า จ้าย จุ่น เป้ย หว่าน ฟ่าน
แม่กำลังเตรียมอาหารเย็น

希望  [ xī wàng ซี ว่าง]    หวัง

 

::ตัวอย่างประโยค::

我希望你能原谅我。
Wǒ xīwàng nǐ néng yuán liàng wǒ.
หว่อ ซี ว่าง หนี่ เหนิง เหยียน เลี่ยง หว่อ
ฉันหวังว่าเธอจะให้อภัยฉัน

知道   [ zhī dào จือ เต้า]     รู้

 

::ตัวอย่างประโยค::

你怎么知道?
Nǐ zěn me zhī dào?
หนี่ เจิ่น เมอ จือ เต้า
เธอรู้ได้ยังไง

讨厌    [  tǎo yàn  เถ่า เยวี่ยน]     เกลียด

 

::ตัวอย่างประโยค::

他讨厌冬天。
Tā tǎo yàn dōng tiān.
ทา เถ่า เหยี่ยน ตง เทียน
เขาเกลียดฤดูหนาว

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก